Śmjyszno historyjka ło Betlyjce i małym hundzie

0
1365
Zdjęcie poglądowe _fot.Johanka

Ja wjycie starom sie propagować naszo godka ślonsko, bestóż ( dlatego) dzisio naszkryflom ( napiszę ) prowdziwo historyjka kiero sie wydarzyła pora lot nazot (parę lat temu ) w somsiedniej miejscowości.

Dobrziy i religijni mieszkańcy

We tyj wsi o kierej pisza ludzie fest ( bardzo) pszajom Ponbóczkowi ( kochają Pana Boga) , a ich wiara jest silno jak ruby strom ( grube drzewo).

Wszandzie zadbali ło kapliczki, krziże , kaj ftoś dbo o świyże blumy ( kwiatki), kaj kożdo figura Nojśwjyntszej Panienki je zadbano i czczono.

Budowa Betlyjki

Ło roz ( nagle ) jedyn mody karlus ( młody chłopak) pomyśloł , aże postawi srogo Betlyjka ( duża szopka bożonarodzeniowa ) , aże niedugo miały być śwjynta Bożego Narodzynia.

Jak pomyśloł tak zrobioł, pośrodku wsi stanyła nowo konstrukcja.

Boło wszystko, Śwjynto Rodzina, żłóbek, yjzle ( osły ) , bydło, wszystko jak we piśmie śwjyntym.

Żłobek wyścielono siankiym. Ftoś fundnoł ( ktoś zasponsorował ) figurka Dzieciontka, ftoś fundnoł lampki, a jedyn chop kupioł super jasno byrna (żarówka) kiero blendowała (która świeciła) genau ( prosto na ) na Dzieciontko.

Figura Dzieciontka boła skludzano na noc, a rano przynoszono, coby nikt nie wzion, abo nie skludził ( schował ).

Mały hund – choby agynt James Bond 007

Niedalyko Betlyjki na gospodarstwie mjyszkoł mały hund ( piesek ) .

Łon boł fest rojber ( rozbójnik ) i szkudnik, co chwila pitoł (uciekał ) z gospodarstwa.

Gospodorz co chwila żarł gańba ( wstydził się ) i łodbiroł ( odbierał ) pierona z rostomaitych ( różnych ) miejsc, kaj go chycili ( gdzie go złapali).

Hund boł richtig ( naprawdę ) choby agynt rzondowy – roz sie zrobioł srogo ( duża ) dziura, tak rył łapskami ,aż wyloz, inkszym ( innym ) razym przeloz bez sztachyty we starym płocie.

A roz zrobioł gańba (wstyd) na cało wieś.

Ostuda i gańba...

Jak żech wspomniała, figurka Dzieciontka boła skludzano na noc, a rano somsiod kej szoł na szychta ( kiedy szedł do pracy ) dowoł jom do żłóbka.

Wczas rano somsiod idzie z figurkom Dzieciontka , z należnom czciom niesie lekuchno, coby nie uszkodzić i drap (nagle) zapomnioł dychać ( oddychać ).

W Betlyjce, na sianku, podświetlony srogom byrnom ( dużą żarówką) leży na plecach mały hund gospodorza z sąsiedztwa i śpi jak mały bajtel ( małe dziecko).

Chop zaczął wyzywać na niego, larmo ( hałas) sie narobiło, somsiedzi powyskakiwali na dwór w nocnych obleczeniach ( ubraniach ) bo chop sie tak darł , aże wszyscy myśleli , że coś gore ( pali się ) i trza wołać fojermanów ( strażaków) .

Hundzik ( piesek ) łobudzil sie skiż ( z powodu )z tego larma ( hałasu ) i pitnoł do dom (uciekł do domu) .

Gospodorz sie fest wnerwił ( zdenerwował ) na niego, bo ludzie ze wsi cołkie świynta sie na niego patrzyli we kościele, a farorz (ksiądz) patrził z wyrzutym.

Po śwyjntach w sklepie kupioł siatka, wkopoł pół metra w ziymia i hund już nie mógł nikaj ( nigdzie ) uciec.

Richtig fajne ksionżki ło Ślonsku i nie tylko znojdziecie sam.

Zakończynie

Usłyszano historio napisała po śląsku i zredagowała Johanka.

Zdjyncie hunda jest przykładowe, to nie jest hund rojber z Betlyjki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj