O Fundacji Vicinitas


Fundacja VICINITAS (łac.sąsiedzi) wraz z partnerami pomaga przedsiębiorcom i ich klientom, zwracając szczególna uwagę na tych w jesieni życia. To z myślą o nich stworzono serwis dla seniorów, w którym mogą znaleźć interesujące ich informacje.

Srebrna gospodarka – nasz priorytet

Naszym priorytetem są promowanie działań na rzecz seniorów oraz
promowanie firm z ofertą dla seniorów. Srebrna gospodarka (Silver Economy) jest tworzona najczęściej przez mikro, małe i średnie firmy, które nie zawsze stać na samodzielne prowadzenie działań promocyjnych. Komunikacja z seniorami jest niewątpliwie niełatwa i kosztowna, gdyż musi przebiegać wieloma ścieżkami, jednak widzimy, że integracja biznesu ze środowiskiem seniorów postępuje, gdyż wobec zmian demograficznych zmienia się klientela wielu firm. Komunikacja z seniorami staje się kluczowym problemem w aktywizacji ekonomicznej seniorów, która jest jednym z elementów aktywizacji społecznej. To niełatwe zadanie dla przedsiębiorców, którzy zawsze mogą liczyć na na nasze doradztwo.

Zmiany demograficzne

Uważamy, że zmiany demograficzne, które już się rozpoczęły nie muszą wcale być kataklizmem,jak niektórzy wieszczą. Dzisiejsze pokolenie 50-60+ to zupełnie inna generacja niż staruszkowie XX wieku. To ludzie, którzy dokonywali zmian po roku 90, a więc otwarci na nowe wyzwania, bywali w świecie, dobrze wykształceni, doceniający możliwości, które stworzył wolny rynek. Dzisiejsi seniorzy zmienili na lepsze Polskę po 1989 roku.

Integrujemy

Seniorzy początku XXI wieku to cenne aktywo, brakuje im tylko impulsów do działania. My poszukujemy tych impulsów włączając w aktywizację seniorów środowiska biznesu. Zamierzamy sprawić, aby ten serwis dla seniorów nie był odbierany jako kolejna strona dla seniorów powielająca stereotyp seniora jako osoby, która jest obciążeniem dla młodszej części społeczeństwa. Ma to być witryna dla osób dynamicznych, którzy mają przed sobą sporo wyzwań, chcą realizować nowe plany życiowe, nowe marzenia. Ma integrować starszych z młodszymi, biznes i klientów, urzędników i mieszkańców, hanysów i goroli. To ostatnie dla nas szczególnie ważne, gdyż wywodzimy się z Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej i w zakresie usuwania różnic i stereotypów dużo jeszcze jest do zrobienia.

Promocja srebrnej gospodarki jako forma komunikacji z seniorami

Portal jest też jednym z narzędzi promocji jakie wykorzystujemy świadcząc usługi dla przedsiębiorców z grupy „srebrnej gospodarki”. Mamy też świadomość, że klient senior nie zawsze jest obecny w internecie. Wiemy jak do niego dotrzeć metodami tradycyjnymi i podejmujemy się zadań polegających na prowadzeniu lokalnych akcji promocyjnych małych i średnich firm, które nie dysponują wysokimi budżetami. Wykorzystujemy plakaty, gazetki promocyjne, lokalne media do tego, aby przedsiębiorca zaistniał w swojej małej ojczyźnie.

Zapraszamy do współpracy!

ZAŁOŻYCIEL FUNDACJI

SŁAWOMIR KUREK

Społecznie fundator i ekonomista, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zawodowo przedsiębiorca i manager na rynku polsko-niemieckim. W wolnym czasie amator nordic walking. Rodzinnie żonaty, dorosła córka.

DYREKTOR FUNDACJI

PAWEŁ LEJMAN

Z wykształcenia inżynier i ekonomista. Zarządzał małymi i dużymi podmiotami gospodarczymi. Obecnie przedsiębiorca i nauczyciel akademicki. Miłośnik turystyki górskiej, krzyżówek i Ameryki Łacińskiej.  Żonaty, dwóch dorosłych synów