PRZESTRZEŃ Z PERSPEKTYWĄ 60+

0
1715

O FUNDACJI LABORATORIUM ARCHITEKTURY 60+ (LAB 60+)

Według badań GUS w Polsce na 100 młodych ludzi przypada 112 seniorów. A prognozy są jeszcze bardziej szokujące. W 2050 roku co 3 osoba będzie w wieku 60+ i będzie potrzebowała przyjaznej, dostępnej, komfortowej przestrzeni miejskiej, w której swobodnie zrobi zakupy, spotka się
z przyjaciółmi, skorzysta z komunikacji miejskiej, po prostu przestrzeni z tzw. perspektywą 60+.

Aby realnie wpływać na zmianę przestrzeni miejskiej w kontekście starzenia się społeczeństwa w 2016r. została powołana Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+), która jest pierwszą
w Polsce fundacją, a zarazem pracownią zajmującą się innowacyjnym podejściem do planowania i projektowania wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa.

LAB60+ ściśle współpracuje z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a także z innymi partnerami rozwijającymi tematykę senioralną w Polsce.

LAB 60+ realizuje projekty we wszystkich skalach przestrzennych od polityki miejskiej, poprzez zagospodarowanie przestrzenie, projektowanie architektury, wnętrz i designu w kontekście potrzeb osób starszych.

Misja – nowe starzenie się

Laboratorium Architektury 60+ powstało z myślą o teraźniejszości w trosce o jakość życia dzisiejszych i przyszłych pokoleń seniorów i seniorek. Fundacja powstała w odniesieniu do współczesnych trendów i tendencji, które obrazują, że dzisiejsze pokolenie 30+ znacznie będzie różnić się od dzisiejszego pokolenia 60+, nie tylko aspiracjami, stylem życia, ale także większą mobilnością.

LAB 60+ walczy ze stereotypem starości, czyli postrzeganiu osób starszych, że są niechętni zmianom i mało wrażliwi na estetykę, definiuje starość zgodnie z koncepcją New Aging, (autor: arch. Matthias Hollwich) nie jako coś co nam się przytrafia, ale jako długotrwały proces, który zaczyna się już po 40-tce, takie spojrzenie na starość sprawia, że inaczej patrzymy na projektowanie infrastruktury dla starzejącego się społeczeństwa.

Projekty, działania, wydarzenia LAB 60+

Od 2016 roku LAB 60+ prężnie działa i szerzy misję projektowania senioralnego w całej Polsce i poza jej granicami. Eksperci LAB 60+ biorą udział w wydarzeniach, konferencjach, warsztatach, organizując konkursy i szkolenia, dzielą się swoimi doświadczeniami i zaszczepiają w innych potrzebę spojrzenia na przestrzeń oczami osoby starszej, której potrzeby mogą być bardzo zróżnicowane. Fundacja to nie tylko platforma edukacji i wymiany wiedzy, to też działania, które mają wymierny efekt.

LAB 60+ lobbuje za włączenie projektowania 60+ w główny nurt przestrzennej polityki senioralnej, eksperci fundacji LAB 60+ są autorami wielu ekspertyz i wytycznych projektowych m.in. na temat projektowania uniwersalnego i budownictwa senioralnego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, wytycznych do projektowania obiektów ochrony zdrowia przeznaczonych dla seniorów na zlecenie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, czy też opracowanie dokumentu Mikslokatorski. Modelowa kamienica dla Warszawy we współpracy z Fundacją Blisko, rozwijając i opracowując standardy i wytyczne dla nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego z tzw. perspektywą 60+. Efektem tego jest projekt dotyczący świadczenia usług doradztwa w zakresie wdrożenia pierwszego w Polsce Domu Wielopokoleniowego w Łodzi na zlecenie Urzędu Miasta Łódź. Fundacja realizuje także projekty architektoniczne i wnętrz w ujęciu perspektywy 60+. Efektem prowadzonych badań przez ekspertów Fundacji LAB 60+ są projekty skrojone na miarę starzejącego się społeczeństwa np.  projekt wnętrz wspomagających w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, czy projekt koncepcyjny wnętrz o funkcjach wspierających dlaSzpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach. Ponadto LAB 60+ prowadzi szkolenia m.in. dla architektów, administracji samorządowej, NGO w ramach projektowania dla osób starszych,
a także pobudza świadomość u przyszłych architektów np. poprzez zorganizowany we współpracy
z Wydziałem Architektury ogólnopolski konkurs „Starość Millenialsów. Miasto 2060”.

Ważnym elementem w działaniach fundacji jest także zaangażowanie seniorów i seniorek w prowadzone działania tak jak w projekcie dla Dąbrowy Górniczej związanym ze zorganizowaniem 15 mikrowydarzeń dla mieszkańców na terenie 3 rewitalizowanych osiedli.

SUKCESY LAB 60+

Laboratorium Architektury 60+ jest członkiem Konwencji w sprawie zmian demograficznych, które ma na celu zebranie podmiotów, w tym: władz lokalnych, regionalnych i krajowych oraz innych zainteresowanych stron, które zobowiązują się do współpracy i wdrażanie rozwiązań opartych na dowodach w celu wspierania aktywnego i zdrowego starzenia się w kompleksowej odpowiedzi na wyzwania demograficzne w Europie. Fundacja LAB 60+ została docenione przez liczne gremia m.in. znajduje się na mapie innowacyjnych laboratoriów Komisji Europejskiej, jest laureatem Nagrody „O” Polskiego Portalu Kultury w kategorii „Architektura” oraz została wyróżniona w konkursie „Marka Śląskie”.

Więcej informacji na temat projektów, aktywności i przyszłych działań można przeczytać na stronie internetowej: http://www.lab60plus.pl

Zapraszamy też do polubienia fanpage na FB: @lab60plus

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj