Kielce – cudowny rynek i okolice

0
437

Zwiedzałam wiele miejsc w Kielcach , wiele mnie zachwyciło, ale rynek mnie dosłownie oczarował : piękny ratusz, zabytkowa pompa, kamieniczki jak z bajki. Niech przemówią fotografie, ale z góry zaznaczam, że oryginał w sensie miasta i zabytków jest ładniejszy.

Rynek w Kielcach

„Rynek — zwany też „kielecką starówką” znajduje się w ścisłym centrum Kielc, a jego istnienie datuje się od drugiej połowy XII wieku. W połowie XIV wieku, kiedy nastąpiła lokacja Kielc na prawie magdeburskim, ówczesny plac otrzymał nazwę Rynek. W ciągu wieków od powstania rynek służył za miejskie centrum handlowe i miejsce lokalnych targów, które odbywały się tutaj aż do roku 1935.W czasach PRL Rynek nosił miano Placu Partyzantów.”

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_w_Kielcach

Zabudowa rynku

„Znajdująca się tutaj malownicza zabudowa pochodzi głównie z XIX i XX stulecia. Całą zachodnią pierzeję Rynku stanowi ratusz – Urząd Miasta Kielce. Jest to budynek o trzech kondygnacjach i czterospadowym dachu, posiadający arkadowe podcienie skrywające wejście do środka.

Tuż obok ratusza, na rogu z ulicą Małą w południowej pierzei stoi kamienica z 1767 roku, której budowniczym był Maciej Gilba – kucharz biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka. Jest to jednopiętrowy budynek z podpiwniczeniem oraz podcieniami mieszczący obecnie kawiarnię. Na fasadzie budynku umieszczony jest orzeł będący herbem Sołtyków. Na lewo od Sołtyków znajduje się jedna z najbardziej okazałych kieleckich kamienic powstała w XIX wieku charakteryzująca się neobarokowym wystrojem frontowej elewacji i stiukowymi dekoracjami we wnętrzach. Obecnie mieści się w niej siedziba „Gazety Wyborczej”.

Po stronie wschodniej na rogu ul. św. Leonarda stała kamienica zwana Wójtostwem, o której wzmianki pojawiły się już w XVI wieku. W czerwcu 1794 roku przebywał tu przez dwa dni Tadeusz Kościuszko, co upamiętnia znajdująca się obecnie tablica wmurowana w ścianę. 24 maja 1800 roku budynek uległ spaleniu podczas wielkiego pożaru miasta, który pochłonął 276 domów. Budynek odbudowano, a w 1858 roku został on sprzedany Janowi Höningmanowi, który urządził na parterze sklep kolonialny, natomiast z pozostałej części zrobił „Hotel Saski”. Obecnie piętro budynku jest zamieszkane, natomiast na parterze znajdują się lokale usługowe.

W północno-wschodniej części Rynku, na skwerku pomiędzy obecną ul. Warszawską i Bodzentyńską, stoi figura Świętej Tekli z 1765 roku. W północnej pierzei na rogu Rynku i ulicy Warszawskiej mieści się pochodząca z XVIII wieku kamienica Kosterskich. Jest to czworokątny budynek z elewacjami od ulicy Orlej, Warszawskiej i Rynku. Północna fasada posiada klasycyzujący wystrój z boniowaniem. W XIX wieku w budynku znajdował się sklep oraz prawosławna cerkiew. Obecnie parter jest zajmowany od 1954 roku przez najstarsze w Kielcach Delikatesy. Na lewo znajduje się kamienica Tomkiewiczów mieszcząca Muzeum Narodowe w Kielcach oraz dyrekcję Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Jest to piętrowy, podpiwniczony budynek z II połowy XVIII wieku ze sklepionymi podcieniami od frontu.

Środek Rynku do roku 2008 zajmowała, wybudowana jako zbiornik przeciwpożarowy, fontanna (w której po uzyskaniu kluczy do miasta w trakcie Juwenaliów kąpali się kieleccy żacy). Wokół Rynku, przed przebudową, znajdowało się jedyne w Kielcach rondo z pierwszeństwem dla osób wjeżdżających.

24 czerwca 2011 roku nastąpiło uroczyste otwarcie kieleckiego Rynku po około dwuletniej przebudowie, mającej na celu przywrócenie dawnego charakteru tego miejsca – likwidację fontanny i ruchu kołowego oraz pokrycie płyty kostką. Na zrewitalizowanej płycie stanął pręgierz oraz zamontowano pompę, a także stojaki na rowery, przygotowano miejsca dla odpoczynku.”

źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_w_Kielcach#Zabudowa_Rynku

Spacerowałam z małżonkiem, zachłystując się pięknem kamienic, zabytkowych elementów na rynku.

Egzotycznym, choć często spotykanym elementem na kilkunastu rynkach z wielu ,które widziałam jest… pręgież .

Podobny widziałam między innymi w Piotrkowie Trybunalskim czy w Bystrzycy Kłodzkiej.

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im.Stefana Karskiego

„Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego rozpoczął działalność w 1955 roku, na początku jako Stowarzyszenie. Jego założycielem był Stefan Karski, który nadał też teatrowi nazwę, nawiązującą do jedynego wozu pancernego w Powstaniu Warszawskim. Stefan Karski ogromnie żałował, że nie mógł wziąć udziału w powstaniu, poza tym, jak sam mówił: „Kubuś to takie polskie imię, tak jak polskie było to powstanie”.

Stefan Karski był dyrektorem teatru do 1973 roku. W kolejnych latach funkcję tę pełnili: Wanda Szplit (1973 – 1974), Tomasz Stecewicz (1974 – 1977), Ryszard Barański (1977 – 1981), Irena Dragan (1981 – 2011), p.o. dyrektora Przemysław Predygier (2011 – 2012), Robert Drobniuch (2012 – 2020), a od września 2020 roku Piotr-Bogusław Jędrzejczak.

Początki „Kubusia” nie były łatwe, przede wszystkim przez brak siedziby. Teatr funkcjonował objazdowo, występował gościnnie. Z czasem, mimo rozmaitych trudności, stawał się coraz bardziej rozpoznawalny i lubiany, wzrastał jego poziom artystyczny. W 1965 roku stał się instytucją państwową, otrzymał pierwsze pomieszczenia, choć jeszcze wciąż nie własną scenę. Dopiero w 1992 roku, dzięki determinacji i wieloletnim staraniom ówczesnej dyrektor Ireny Dragan udało się pozyskać obecną siedzibę przy ulicy Dużej 9 „

źródło:https://www.teatrkubus.pl/historia

Pomnik Marszałka Piłsudskiego w Kielcach

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego odsłonięto w setną rocznicę wkroczenia do Kielc I Kompanii Kadrowej (było to 12 sierpnia 1914 roku); pomnik odsłonięto w 2014.

Po prawdzie wówczas strzelców przyjęto chłodno. Mieszkańcy, władze miasta, część elit inteligencji i władze kościele nie były przychylne wkraczajacemu wojsku.

W związku z tym , historycznie biorąc, próba wywołania przez dowódcę Kompanii antyrosyjskiego powstania spełzły na niczym.

Wracając do pomnika – jest z brązu, posadowiony na cokole z czerwonego granitu wołyńskiego.

Autorem pomnika jest Paweł Pietrusiński, a środki , za które powstał pomnik pochodziły z Obywatelskiego Komitetu Społecznego. Jako ciekawostkę podam, że pomnik ma w sobie urnę z ziemią z miejsc męczeństwa Polaków.

Lokalizacja pomnika to Plac Wolności, od storny ulicy Wojciecha Bartosa Głowackiego.

Kościół Ewengelicki Świętej Trójcy

„Kościół Świętej Trójcy, zwany niekiedy ewangelickim – zabytkowy kościół przy głównym deptaku miejskim – ulicy Henryka Sienkiewicza w Kielcach.

Pod koniec XVIII w. w Kielcach zaczęli osiedlać się specjaliści górniczy, rzemieślnicy oraz inżynierowie, którzy deklarowali się jako ewangelicy. Podobna sytuacja miała jeszcze miejsce w XIX w. Osoby, które wówczas przybyły do miasta znalazły zatrudnienie w Szkole Akademiczno-Górniczej czy Hucie Miedzi „Aleksander” na Białogonie.

W 1812 podjęto działania zmierzające do utworzenia parafii ewangelickiej w Kielcach. W 1834 parafia ewangelicka w Kielcach liczyła 611 osób. Warto przytoczyć słowa Jerzego Jerzmanowskiego: „…(liczba parafian) zaczęła maleć dopiero z latami. W mieście nie pamiętano religijnych zatargów, ani nawet jaskrawych niechęci. Królowało przyjazne współżycie wyznawców różnych religii i wzajemna tolerancja”. W latach 30. XIX w. uzyskano poparcie Głównej Dyrekcji Hutniczej w Kielcach, której dyrektorem był ewangelik – Jan Ullman. W 1835 gmina ewangelicka wystąpiła z wnioskiem do władz miasta o przyznanie pod budowę kościoła placu przy obecnym deptaku. Miasto wydało pozytywną decyzję w tej sprawie i przyznało fundusze na budowę świątyni.

Świątynię wzniósł w 1837 Kajetan Hołdakowski (Chołdakowski), przedsiębiorca budowlany pochodzący z Pińczowa, pochowany na kieleckim Cmentarzu Starym. Autorem projektu był inżynier wojewódzki ówczesnego województwa krakowskiego Karol Meyzer.

W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej świątynia była użytkowana przez parafię polskokatolicką pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła.”

źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/KościółŚwiętej_Trójcy_w_Kielcach(ewangelicko-augsburski)#Historia

Architektura Kościoła Ewangelickiego Świętej Trójcy

„Projekt zakładał wybudowanie kościoła w stylu klasycystycznym, na planie prostokąta, z jednonawowym korpusem i wieżą od strony północnej, w której zlokalizowano główne wejście do kościoła oraz schody na chór. Ówczesne założenia urbanistyczne miasta zakładały wybudowanie ulicy przez południową części działki, na której wznoszono świątynię. Dlatego plan budynku przybrał postać trapezu prostokątnego z pochyłym ramieniem od strony projektowanego ciągu komunikacyjnego.

Przy świątyni urządzono ogród, który nie zachował się do dzisiejszych czasów. Władze parafii mają w perspektywie plany jego odtworzenia. W tym samym czasie u zbiegu ulic Sienkiewicza i Hipotecznej wybudowano dom pastora, który pełni swoją funkcję do dzisiaj.”

źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/KościółŚwiętej_Trójcy_w_Kielcach(ewangelicko-augsburski)#Architektura

Stan obecny Kościoła Ewengelickiego Świętej Trójcy

„Znaczny spadek liczby wiernych i zubożenie parafii w ciągu półwiecza po II wojnie światowej znalazły odzwierciedlenie w złym stanie technicznym budynku. W tym czasie kościół był współużytkowany przez parafię polskokatolicką.

W 2001 świątynia przeszła generalny remont finansowany ze środków przyznanych przez wojewodę świętokrzyskiego. We wrześniu tego samego roku kościół otrzymał miano Ekumenicznej Świątyni Pokoju. Jest pierwszym tego typu obiektem w kraju, w której różne kościoły, związki wyznaniowe i religijne (mniejszości religijne) o uznanym statucie prawnym w Polsce mogą odprawiać swoje obrządki religijne. Obecnie kościół służy ewangelikom, katolikom polskim i chrześcijanom wiary ewangelicznej.

Kościół jest najwyżej położonym budynkiem przy ul. Henryka Sienkiewicza; znajduje się on na wys. 299,64 m n.p.m.

Obecnie kościół ewangelicko-augsburski pw. Świętej Trójcy w Kielcach stanowi filiał parafii ewangelicko-augsburskiej w Radomiu (diecezja warszawska). Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę miesiąca o godzinie 10:00[2]. Kościół użytkowany jest również przez kielecką parafię polskokatolicką – jej proboszczem jest ks. dziek. mgr Paweł Walczyński.”

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/KościółŚwiętej_Trójcy_w_Kielcach(ewangelicko-augsburski)#Stan_obecny

Kościół Akademicki Jana Pawła II w Kielcach

Jak wiadomo, że działa prężny ośrodek akademicki. Przy ulicy Wesołej 54 funkcjonowała kaplica akademicka, przez 10 lat. W 2013 została ona wydzielona, powstała nowa świątynia, której patronem została Jan Paweł II.

Autorem obecnej formy jest Janusz Sobczyk z Warszawy.

Podsumowanie

Kielce są piękne, zwiedziłam małą ich część, zapraszam Was do tego pięknego miasta, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie .

Polecam podróżowanie zamiast siedzieć na kanapie.

Johanka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj