6.Jak Hyjdla łod gańby modego karlusa uratowała

0
738
Dworzec w Tarnowskich Górach _fot.Johanka

Dzisio kolejno łopowieść Hyjdli, mom nadzieja, że zaś radzi poczytocie.

Sklep ze szczympoma czy poradnio psychologiczno?

Takyj roztomaityj (takiej różnej ) pomocy dużo ludzi u mie szukało, ale nigdy nie zapomnam jednego wydarzynio.

Jak spomniałach prowadziołach taki mały geszeft (interes) na wsi   ze szczympoma (ubraniami) .

Dzisiej tyn handel już nie jest taki jaki boł piyrwyj (kiedyś, na początku) , bo w sklepach idzie wszystko kupić, to tyż kożdego klienta trza szanować.

Pamiyntom, że  to boł piątek pod fajrant (koniec pracy) .

Już się szykowałach do zawiyraniu (zamknięciu) , kedy  do sklepu wlazła ołma (babcia) z takym  na łoko 16 lot wnukym.

No to trza boło ich fajnie łobsużyć(obsłużyć) . Synek (chłopak) boł cichy i taki jakiś wystraszony, ale za to ołmie jadaczka ( gęba) sie  nie zawiyrała. Padała co bych pokozała sztrikjakla z kneflami (robiony na drutach rozpinany sweter z guzikami) na tego synka.

Myślałach, że mają takygo chudego ołpy (dziadka) w doma beztoż (dlatego) wziyna (wzięła) modego na miara.

Pokozałach dwie sztrikjakle, a ołma (babcia ) wybrała gynał (akurat) z takymi gwiozdkoma (gwiazdkami) jak łod gorali ze Zakopanego i pado (mówi): –   ta jest piykno to ci  kupiam (ta jest piękna i ją ci kupię), ale tak co  byndziesz  szanowoł i nie zmarasisz (ubrudzisz) .

Łoczy tego synka nie boły wystraszone, a przerażone.

Nie bydam kryć, bo   w duchu to sie radowałach, że mi sie utarg na fajrant trefioł. No, ale jak jo widziała  tego bladego synka spytałach  grzecznie  tyj baby, a dlo kogo wy to chcecie ta sztrikjakla (sweter robiony na drutach).

No to się ołma rozgodała w pierony, że ziynć (zięć) cołki geltag (wypłata) przesłepie (przepije) i łona musi pomołgać (pomagać) wnukom.

Padom nojspokojnij i nojdelikatnij jak poradzam, coby baby nie znerwować choć wy mnie już  fest zawrało (bardzo się zagotowało w mnie) .

Wiycie,  jo do takygo  modego synka mom szykowne bluzy i są tońsze niż ta jakla (sweter rozpinany), ale ołma pado, że w tych kapucach (kapturach) to te chopcy jak rojbry (rozbójnicy) wyglondają.

Padom, ale to jest tako moda i nic nie poradzymy na to.  No, ale jo godom swoje, a  baba fandzoli (godo głupoty ) swoje. W końcu padom spokojnie ołmie tak: widzam, że mocie bardzo dobre i szczyre serce, że tak dbocie ło te bajtle ( dzieci ) , ale nie łoblykejcie synka (ubierajcie chłopaka) w tako jakla jak na starego chopa.

To mody i bardzo gryfny (ładny) synek, chyba nie chcecie, co by  na  niego  w szkole wytykali palcomi.

Łon już  ciyrpi skiż łojca (cierpi z powodu ojca) to niech jest, aby łobleczony jak insi ( inni) .

Baba w końcu kozała  mu przymierzyć  bluza i zamiast tyj sztrikjakle wziyna mu łobie bluzy. Radość w łoczach tego synka boła wiyncyj warto niż te piniondze.

Godajom, że poniedziałek szewski, ale dlo mnie nie boł….

Nie bołoby czego spominać, ale w pyndziałek (poniedziałek) jak już  zawiyrałach geszeft naroz tyn synek przilecioł. Pomyślałach, że ta staro heksa (czarownica) kozała synkowi  łoddać te bluzy, a przeca to ciynżko tak wyciongac z taszki (torby) utarg.

No, ale synek pado (mówi) , że sie uwijoł ze szkoły co by zdonżyć, bo prziszoł mi bardzo  podziynkować, że  jo poradzioła ołmie tak przegodać, że jo mom wielki dar w sobie,bo  tak rychtig (naprawdę) to łon się dziwi, że mie ołma wysuchała, bo to przeca łona jest zowdy (zawsze) nojmondrzejszo, a ołpa to już wcale niy mo nic do godanio (nie ma nic do powiedzenia).

Woli cołki dziyń gymzić (łazić bez celu) po placu niż suchać tego gupiego fandzolynio (gadania głupot;ględzenia)  łod ołmy.

Bezmaś (podobno) nawet jak wyleźli ze sklepu ołma padała, że jo tako  fajno rozmowno baba i poradzam dobrze doradzić.

Opedzioł ( opowiedział ) ,  że jest ich cztyrech bajtli ( czworo dzieci ).

Łojciec jest dobry i nie robi larma ( hałasu ) , ale durch słepie ( ciągle pije ) i zaś go  wyciepli (wyrzucili) z  roboty, bo  łazioł łożarty ( chodził pijany ) , a jak  cosik (coś) zarobi na lewo ( na fuchę ) to przesłepie ( przepije) i naprowdy są ołmie bardzo wdziynczni, że tak ich wspiyro, ale ołma jest  sporno i nie do się  przegodać (przekonać, przemówić do niej) .

Padoł jak to sie  nieftore kamraty (koledzy) śmieją z niego, a jakby widzieli ta sztrikjakla z tymi gwiozdkami to by dopiyro sie chichrali (śmiali) .

Żol mi synka boło, ale podziwiałach ta jego łodwaga, że tak sie  poradzioł przi mie łotworzić, a przeca mie wcale nie znoł, bo jo  tych modych tyż nie znała.

Nie sprowodzałach wiela dlo takich modnych  kwantow (ciuchów) , bo młodzi  do miasta jechali  nakupić.

Na koniec winszowałach mu szczynścio, a synek mie zaskoczoł. Padoł, skoro mom w sobie taki piykny dar i poradziołach jego spornyj ołmie tak przegodać ,  to  życzy mi co bych boła zdrowo i dycki (zawsze) pomogała takym bajtlom wystraszonym  jak łon. Minoło już ponad  dwadziejścia lołt, a jo tego synka mom durch przed łoczami.

Wspomnień Hyjdli wysłuchała i spisała na potrzeby strony, zredagowała Johanka

Richtig fajne ksionżki ło Ślonsku i nie tylko znojdziecie sam.

Dalsze losy Hyjdli nieskorzyj ( później ) !

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj