5. Jak Hyjdla szafła rozwionzać zagadka sprzed lot

0
633
Gogolin_wystawa_fot.Johanka

I dzisio kolejno łopowieść ło Hyjdli, mom nadzieja, że zaś radzi przeczytocie.

Wyznanie Lyjny

Prziszła roz  Lyjna (Helena ). To tako  starszo i spokojno baba z kerą (którą) sie kamraciołach (przyjaźniłam).

Padała (powiedziała) , że mo wielko tajymnica i łod 50 lot dusi to w sobie. Zani łodyndzie (odejdzie) do wiecznojści  chciałaby  ta sprawa wyjaśnić. 

Rychtig (naprawdę) mie  ta sprawa nie dotyczy, ale  przyczniołach się do jeji  rozmotlanio (rozwiązania, rozplątania) beztoż (dlatego) uznałach, żeby to łopisać, bo bydzie to tyż nauczka dlo inszych, co tyż mają take zgryzoty na sumiyniu, bo przeca nojlepszy lyk na tako bolonczka to poradzić (umieć) sie wygodać.

Terozki  momy mobilnioki (telefony komórkowe) , komputery i roztomaite klamory (graty) , ale downiyj boło inaczyj.  

W latach pięćdziesiątych Lyjna kamracioła sie z Gustlą. Nojpiyrw do kupy robioły na banie (na kolei) , ale tyż   Gustla komorom  po somsiedzku  miyszkała (w wynajętym obok mieszkaniu) kole (obok) ciotki  łod Lyjny.

Zolyty ( randkowanie ) i łostuda ( zgorszenie, troska ) …

Jak to bywo mode dziołchy miały tyż roztomajtych kawalyrow, a do Gustle gynał (akurat) przijyżdżoł  synek (chłopak ) ze świata na motoradzie (motorze) , a to już boł nie byle jaki szac (narzeczony, chłopak, sympatia ) jak mioł motorad.

No, ale  roz  Lyjna jak z welflajszym (taka zupa z podrobami po świniobiciu) przyjechała do ciotki  poleciała łodwiedzić  Gustla i zastała u ni tego szaca.

Przy tyj  godce Lyjna  tak sie  zasiedziała, że na łostatni cug (pociąg ) nie zdonżoła.  Gustla boła szczyro dziołcha i prosioła  tego synka  co by po drodze te pora kilometrow skryncioł i  zawioz Lyjna  do chałpy.

Nie bołoby w tym nic dziwnego, ale łod tego czasu kawalyr na motoradzie już wiyncyj do Gustle nie przyjechoł.

Ciotka nie chciała sie  wtykać do modych, ale bardzo ją to mierziało (denerwowało), kedy motorada na zołpociu (z tyłu domu) nie widziała.

Boła zło, że nichta (siostrzenica) kawalyra łod sąsiadow  zbamoncioła (zbałamuciła) . Napisała tyż  pismo do łojcow (rodziców ) jako to mają zepsuto dżistla (smarkula) .

Narobioła łostudy (zgorszenia ) skiż gupiego motorada (z powodu głupiego motoru) .

Żyicie szło dalyj

Potym Gustla znodła inszo robota, a za jakiś czas sie  wykludzioła (przeprowadziła) w insze strony (inne strony ) i tak kamratowanie (przyjaźń) sie skończoło, bo  kożdo frela (dziewczyna, panna ) miała już swoje życie.

Gustla na poczontku jyny roz ( tylko raz) napisała pismo do Lyjny z nowym  adresym na kufercie (kopercie) , ale wtedy gynał (akurat) dyszcz loł jak  briftryjger (listonosz)  prziniosł pismo,  tinta (atrament) sie rozmazała i tyn  adres na kufercie zmoło (zmyło).

Potym Lyjna sie  tyż wydała (wyszła za mąż) i tak przeleciało pół wieku.

Przysięgała, że tyn szac, wtedy zloz (zszedł ) z motorada kole furtki,  zakurzoł cygareta (zapalił papierosa), a potym  pedzioł z Panym Bogym,  wsiod na motorad i łodjechoł.

Keby ją (gdyby chociaż) , aby chcioł pocałować, ale mamlas (gapa ) nie dowciupny (niedomyślny)  stoł jak yjzel (osioł ).

Lyjna choć nie zawinioła tela lołt gryzła w sobie ta tajymnica i żodnymu nie padała. Dziepiyro (dopiero) mie się tak wyżaloła.

Prosioła eli bych poradzioła łodszukać Gustla, co by ji mogła pedzieć, że tego szaca  rychtig nie łodbioła.

Łopytowałach sie, choćby jaki szandara (milicjant) aże w końcu  trefiołach na take nazwisko. Zadzwoniołach, bo wiedziałach jyno jak się Gustla  zwała, kedy jeszcze frelką (panną)boła. Tak mi glikło (udało się) , bo  gynał (akurat) to  boł jeji bracik (jej własny brat ) .

Nojpiyrw musiałach łopedzieć ta cało historyjo, bo inaczyj by mi tego adresu nie pedzioł (nie zdradził, nie powiedział ).

Potym zadzwoniołach do tyj Gustle. Myślałach, że hercklekoty (zawał) dostanam tak sie ałwryjgowałach (denerwowałam) . Opedziałach  jak to Lyjna ciyrpi. Tego nie poradzam łopedzieć jak się ta baba radowała.

Padała, że tyn synek na motoradzie to nie boł żodyn szac do żyniaczki, bo  już zolytowała (randkowała) z inszym (innym), a co gorsze  niedługo  potym łon sie zabioł na tym  motoradzie, beztoż (dlatego) ciotka motorada nie widziała i narobioła tyj breweryji (zamieszania, awantury) , że nichta  (siostrzenica) kamratce szaca zbamoncioła (zbałumuciła ).

Nojpiyrw Gustla z Lyjnom sie  zdzwonioły, a przi piyrwszym spotkaniu łokropnie  ślimtały (płakały).

Potym to już dycki (ciągle) telefonowały co pora dni do siebie, co by jakoś te stracone lata nadrobić. Łogromnie sie  cieszam, żech poradzioła rozmotlać (rozwiazać) ta sprawa.

Wspomnień Hyjdli wysłuchała i spisała na potrzeby strony, zredagowała Johanka

Richtig fajne ksionżki ło Ślonsku i nie tylko znojdziecie sam.

Zaproszom na kolejno łopowieśc Hyjdli.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj