Strzyżów – drewniany Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny

0
197

Przejeżdżałam tylko tędy, jadąc busem, z moim małżonkiem jako kierowcą, kierując się na wschód, dostrzegłam przy drodze drewniany obiekt, zatrzymaliśmy się, a ja poszłam robić zdjęcia.

Muszę tu wrócić, bo po lekturze na internecie co tu jest wartego uwagi i zwiedzenia, okazało się, iż wielu rzeczy nie zobaczyłam w Strzyżowie, tylko ten kościół.

Dwa słowa o mieście

Strzyżów – miasto w województwie podkarpackim, w powiecie strzyżowskim, na Pogórzu Strzyżowskim, nad Wisłokiem, 30 km od Rzeszowa. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej StrzyżówW latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. rzeszowskiego. Według danych GUS z 31 grudnia 2017 miasto liczyło 8893 mieszkańców. Strzyżów stanowi część dawnej ziemi sandomierskiej historycznej Małopolski[4]; przed rozbiorami miasto było położone w powiecie pilzneńskim[4] w województwie sandomierskim[5].”

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Strzyżów

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Strzyżowie

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – rzymskokatolicki kościół w Strzyżowie, pierwotnie cerkiew unicka, a następnie prawosławna.”

źródło :https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_Narodzenia_Najświętszej_Maryi_Panny_w_Strzyżowie

Historia

„Unicka cerkiew w Strzyżowie została wzniesiona w 1724. Na jej miejscu w 1817, z inicjatywy ks. Eliasza Zborowickiego, zbudowano nową świątynię. W 1875, wskutek likwidacji unickiej diecezji chełmskiej, strzyżowska świątynia została przymusowo zamieniona na cerkiew prawosławną[2].

W dwudziestoleciu międzywojennym cerkiew w Strzyżowie pozostała czynna. Należała do parafii wchodzącej w skład struktur dekanatu hrubieszowskiego diecezji warszawsko-chełmskiej, liczącej 2843 wiernych w latach 20. i 3820 w 1939[3]. Po II wojnie światowej (w czasie której budowla doznała znacznych strat[2]) i wysiedleniach ludności ukraińskiej wyznania prawosławnego obiekt przeszedł na własność katolików[4]. W 1946 został rekoncyliowany na kościół, zaś rok później stał się świątynią parafialną. Po zmianie wyznania budowla została przebudowana: usunięto z niej wejścia boczne, poszerzono przedsionek, zacierając cechy pierwotnego stylu obiektu[2].”

źródło :https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_Narodzenia_Najświętszej_Maryi_Panny_w_Strzyżowie#Historia

Architektura

„Kościół w Strzyżowie jest budowlą drewnianą, o konstrukcji zrębowej, szalowaną, orientowaną, jednonawową. Jedyna nawa świątyni została przedłużona po przebudowie cerkwi na kościół. Pomieszczenie ołtarzowe w kościele jest zamknięte trójbocznie, od północy przylega do niego zakrystia. Nawa i prezbiterium kryte są pozornymi sklepieniami o łuku spłaszczonym, zakrystię kryje strop[2]. Nad całą budowlą znajdują się dachy dwuspadowe, nad nawą wzniesiona została pojedyncza wieżyczka z sygnaturką[2]. Dzwonnica kościelna jest wolno stojącą konstrukcją wybudowaną w tym samym czasie, co cała budowla sakralna. Jest to obiekt drewniany, szalowany, o konstrukcji słupowo-ramowej, czworoboczny, zwieńczony dachem namiotowym[2].

We wnętrzu kościoła znajdują się trzy dziewiętnastowieczne ołtarze: główny z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz dwa boczne. Boczne ołtarze św. Stanisława Kostki i Przemienienia Pańskiego mają pochodzenie unickie i znajdowały się pierwotnie w cerkwi w Horodle. Z tej samej świątyni pochodzi obraz Ostatniej Wieczerzy, także namalowany w XIX w. W tym samym stuleciu powstała ambona, również przeniesiona z Horodła. W strzyżowskim kościele znajdują się również rzeźby dwóch aniołków wykonanych w stylu barokowym. Pozostałe elementy wyposażenia (druga ambona, chrzcielnica, ławki, konfesjonały) powstały w 1939 w pracowni Czesława Łacińskiego w Hrubieszowie[2].”

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_Narodzenia_Najświętszej_Maryi_Panny_w_Strzyżowie#Architektura

Podsumowanie

Muszę tu przyjechać ponownie, nie zwiedziliśmy samego miasta, a jest co zwiedzać, bo piękny rynek, jest synagoga , której obecnie jest biblioteka.

Będę znowu w tych stronach, muszę uzupełnić.

Johanka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj