Przejeżdżaliśmy tęgo kierując się na zwiedzanie wschodniej Polski, regiony są tak piękne, że zapierają dech w piersiach. Trzeba tu przyjechać. Nasze ponad 20 letnie auto dało radę dzięki Małżonkowi Johanki, jako doskonałemu kierowcy.

Dwa słowa o wsi

Mochnaczka Niżna – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Krynica-Zdrój[4].

Wieś biskupstwa krakowskiego w powiecie sądeckim w województwie krakowskim w końcu XVI wieku[5]W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.

Wieś leży przy drodze krajowej nr 75, w Beskidzie Niskim, w dolinie potoku Mochnaczka, prawobrzeżnego dopływu Muszynki.”

źródło ;https://pl.wikipedia.org/wiki/Mochnaczka_Niżna

Historia

„Wieś Mochnaczka została założona na prawie wołoskim w 1589 roku przez Jana Świątkowskiego z przywileju nadanego przez biskupa Myszkowskiego (tereny te należały do Klucza Muszyńskiego, będącego własnością biskupią). Parafię greckokatolicką w Mochnaczce, podległą dekanatowi muszyńskiemu uposażył w 1626 roku biskup M. Szyszkowski. Z tego też roku pochodził pierwszy dzwon cerkiewny, ważący 300 kg. W 1648 roku z gruntów wsi wyodrębniła się Mochnaczka Niżna. W XVIII i XIX w. liczba ludności – głównie Łemków wyznania greckokatolickiego – wynosiła od 500 do 800 osób. W 1936 roku parafia greckokatolicka została włączona do Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny. We wsi zamieszkiwało wtedy 788 grekokatolików, 21 rzymskich katolików i 33 żydów. Po II wojnie światowej, w ramach akcji Wisła, Łemkowie zostali wysiedleni na Ziemie Odzyskane.”

źródło : https://pl.wikipedia.org/wiki/Mochnaczka_Niżna#Historia

Zabytki

„Obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego[10].

  • Cerkiew, obecnie kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła, mur, otoczenie z drzewostanem.
    Dawna cerkiew z XVIII w., gruntownie przekształcona w poł. XIX w. z kompletnym ikonostasem wewnątrz; od 1951 roku użytkowana jako kościół parafialny rz.-kat. pw. Matki Bożej Częstochowskiej.
  • Cerkiew, obecnie kaplica pw. NMP z otoczeniem i drzewostanem.
    Cerkiew drewniana, zbudowana w 1787 roku z fundacji tutejszego proboszcza greckokatolickiego ks. Czyrniańskiego z kompletnym ikonostasem wewnątrz.”

źródło :https://pl.wikipedia.org/wiki/Mochnaczka_Niżna#Zabytki

Cerkiew w Mochnaczce, obecnie kościół rzymskokatolicki

Cerkiew powstała w XVIII w. Przekształcona poważnie w 1846 r., wybudowano wtedy nowe prezbiterium, dotychczasowe włączając do powiększonej nawy i przykrywając oba człony wspólnym dachem. Odnawiana w latach 1923, 1929 i 1960–1964.

Cerkiew ta jest jednym z 237 obiektów znajdujących się na Szlaku architektury drewnianej w Województwie Małopolskim.

Cerkiew łemkowska, typ północno-zachodni, wariant młodszy z poważnymi przekształceniami, orientowana, drewniana, konstrukcji zrębowej, pierwotnie trójdzielna. Obecnie składa się z wydłużonego nowego prezbiterium zamkniętego trójbocznie, nieco szerszego dawnego prezbiterium, jeszcze szerszej nawy i wydłużonego, prostokątnego babińca. Wschodnia część nowego prezbiterium pełni funkcję zakrystiiWieża konstrukcji słupowo-ramowej o pochyłych ścianach, zwieńczona nadwieszoną pseudoizbicą i gzymsem z namalowanymi zegarami. Słupy wieży obejmują babiniec. Wokół wieży zachata. Dachy kryte blachą. Nad prezbiterium kalenicowy dwuspadowy z załamaniem, przechodzący we wschodniej części w namiotowy, nad nawą dach namiotowy z załamaniem, wysunięty okapem nad dawne prezbiterium, nad wieżą namiotowy. Nad wszystkimi częściami jednolite hełmy cebulaste z pozornymi latarniami i żelaznymi krzyżami. Ściany szalowane deskowaniem pionowym, ściany wieży poziomym.

Wnętrze nakryte stropami płaskimi z fasetami. Na ścianach polichromia ornamentalna i figuralna przemalowana przez Czesława Lenczowskiego i Stanisława Kruczka w latach 1960–1964. Między prezbiterium a nawą kompletny ikonostas z XIX w., zawierający także starsze ikony. W środkowej części ikonostas został zasłonięty przez współczesny ołtarz, w duchu ludowego neogotyku, z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.

Wokół cerkwi drewniany płot oparty na murowanych, kamiennych słupkach. Od drogi asfaltowej wiedzie pod górę do cerkwi kilkudziesięciometrowa dróżka, ręcznie wyłożona kamiennymi płytami przez m.in. Wasyla Garberę i ogrodzona płotem. Na jej początku drewniana ozdobna brama z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego w zwieńczeniu. Obok cerkwi czynny cmentarz grzebalny z zachowanymi nagrobkami kamiennymi dawnych mieszkańców.

Po wysiedleniu Łemków w ramach akcji Wisła, od 1947 r. cerkiew użytkowana jako kościół rzymskokatolicki pw. Matki Bożej Częstochowskiej, od 1951 r. parafialny.”

źródło :https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_św._Michała_Archanioła_w_Mochnaczce

Podsumowanie

Jak widać, szlak Architektury Drewnianej w tym regionie zawiera prawdziwe perełki. Zapraszam do odwiedzenia tego miejsca.

Johanka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj