Trzciana – piękna wieś w gminie Świlcza

0
163

Niedawno opisywałam kościół w Świlczy, teraz pora na miasteczko, gdzie się zatrzymałam by kupić napoje, właśnie w gminie Świlcza.

Byłam zaszokowana, że w malutkiej wsi mają podziemne przejście dla pieszych!

Dwa słowa o Trzcianie

Trzciana – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w gminie Trzciana. Miejscowość jest siedzibą gminy Trzciana.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa tarnowskiego.”

źródło :https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzciana_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)

Etymologia nazwy

„Ta popularna nazwa miejscowa, ale i występująca w hydronimii, jak i podobne; TrzciankaTrzcianneTrzcinica czy słowacka Trstená pochodzi od prasłowiańskiego*trъstъ oznaczającego trzcinęsitowie, które dało później początek staropolskiemu wyrazowi, który wyszedł już z użycia, trzcie (trście) oznaczającego trzcinę i przymiotnikowi trzciany, a więc trzcinowaty, stąd często tak topograficznie określano tereny moczarowate, nadrzeczne i nadjeziorne[6].”

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzciana_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)#Etymologia_nazwy

Kościół Św. Małgorzaty w Trzcianie

Kościół Świętej Małgorzaty – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Lipnica Murowana diecezji tarnowskiej. Znajduje się we wsi Trzciana w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w gminie Trzciana.

Obecna murowana świątynia powstała w XVI wieku, następnie dwukrotnie została spalona, najpierw w 1652 roku przez Kozaków i ponownie w 1656 roku przez Szwedów. W latach 1905–1907 budowla została rozbudowana o nawę boczną od strony południowej według projektu architekta Jana Sas-Zubrzyckiego. Następna rozbudowa została przeprowadzona w latach 1953–1956 według projektu architekta Stefana Świszczowskiego. Dobudowana została wówczas część zachodnia świątyni jednakże dalsze prace zostały wstrzymane przez władze komunistyczne. Obecny kształt kościół uzyskał po rozbudowie w latach 1995–2000 według projektu architekta Juliana Klimka. Zostały wówczas dobudowane od strony zachodniej dwie masywne wieże.

Świątynia to budowla pozbawiona cech stylowych, oprócz neogotyckiej nawy południowej. Została wzniesiona z cegły i kamienia, częściowo otynkowana, pokryta jest dachówką i blachą. Oryginalnie była to świątynia jednonawowa, posiadająca węższe, prostokątne prezbiterium oraz zakrystię od strony północnej. Następnie była wielokrotnie rozbudowywana: od strony południowej dobudowana została neogotycka nawa boczna, następnie od strony północnej kaplica, później została powiększona od strony zachodniej nawa i wreszcie także od strony zachodniej zostały dobudowane dwie wieże. Zabytkowymi elementami są wschodnia cześć nawy głównej, prezbiterium i nawa południowa. Na zewnątrz nawę główną, prezbiterium i nawę południową nakrywają dachy dwuspadowe. Neogotycka nawa południowa posiada dwa przęsła i jest zamknięta trójbocznie, przylega do niej od strony wschodniej mała kaplica, zamknięta także trójbocznie. Część neogotycka opięta jest uskokowymi szkarpami i obwiedziona przy kalenicy dachu fryzem konsolkowym. Wnętrze jest oświetlone przez duże ostrołukowe okna. Prezbiterium i nawa główna nakrywają stropy zwierciadlane, nawa i kaplica od strony południowej nakrywają sklepienia krzyżowe. Łuk tęczowy zamknięty jest półkoliście, prezbiterium i nawę główną oddzielają od kaplicy i nawy południowej ostrołukowe arkady. Do zakrystii wchodzi się przez renesansowy portal z XVI wieku, pod którym znajdują się stare okute drzwi[2].”

źródło :https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Ma%C5%82gorzaty_w_Trzcianie

Położenie

„Miejscowość leży na terenie Pogórza Wiśnickiego, które jest częścią Pogórza Zachodniobeskidzkiego, a to z kolei Pogórza Karpackiego[7]. „Na południowym horyzoncie widać odległe o ok. 5 km ostatnie wzniesienia Beskidu WyspowegoKamionna 801 m, Pasierbiecka Góra 764 m. Wieś Trzciana leży w kotlinie rzeki Sanki, zwanej też Potokiem Saneckim, oraz na wzgórzach wznoszących się po obu stronach rzeki. Sanka wpada w sąsiedniej miejscowości Ubrzeż do Stradomki, będącej prawobrzeżnym dopływem Raby. Koryto rzeki w tym miejscu leży na wysokości 223 m. Najwyższe wzgórza, na których leży Trzciana wznoszą się na wysokość 364 m. Tak więc maksymalne różnice wysokości nie przekraczają 137 m. Krajobraz jest typowy dla Pogórza – łagodne stoki poprzecinane licznymi potokami spływającymi z obu stron do rzeki. Potoki te często tworzą strome jary, zwykle zadrzewione na całej długości[8].

Odległość wsi od najbliższych miast: do Krakowa – 37 km, do Bochni – 22 km, do Limanowej – 22 km, do Nowego Wiśnicza – 14 km.”

źródło :https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzciana_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)#Po%C5%82o%C5%BCenie

Podsumowanie

Gdyby nie zwiedzanie spontaniczne, nie obejrzałabym tego pięknego miejsca, zatem ruszajmy w drogę, są wakacje!

Johanka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj